Hamburger

800 Hamburger

Rindfleisch, Gewürzgurken, Salat, Zwiebeln, Tomate, Sauce

    • 6,00 €

801 Cheeseburger

Rindfleisch, Gewürzgurken, Salat, Tomate, Zwiebeln, Sauce, Käse2,G2,G

    • 6,50 €

802 Double Burger

2 Patties , Käse2,G, Gewürzgurken, Tomate, Zwiebeln, Salat, Sauce

    • 8,50 €

803 Chickenburger

Crunchy Chicken (Pikant würzig), Salat, Tomate, Sauce

    • 6,00 €