Hamburger

800 Hamburger

    • 4,50

Rindfleisch, Gewürzgurken, Salat, Zwiebeln, Tomate, Sauce

801 Cheeseburger

    • 4,80

Rindfleisch, Gewürzgurken, Salat, Tomate, Zwiebeln, Sauce, Käse2,G2,G

802 Double Burger

    • 6,20

2 Patties , Gewürzgurken, Tomate, Zwiebeln, Salat, Sauce

803 Chickenburger

    • 4,50

Crunchy Chicken (Pikant würzig), Salat, Tomate, Sauce